Mục đích và phạm vi thu thập thông tin của khách hàng 

Việc thu thập dữ liệu chủ yếu trên trang selaviabayphuquocttc.com bao gồm: họ tên, email, điện thoại, nhu cầu của khách hàng. Đây là các thông tin mà selaviabayphuquocttc.com cần người dùng cung cấp khi đăng ký sử dụng dịch vụ và Selavia bay phú quốc ttc chỉ sử dụng nhằm liên hệ xác nhận thông tin chính xác của khách hàng khi người dùng đăng ký sử dụng dịch vụ trên selaviabayphuquocttc.com, đảm bảo quyền lợi cho Người dùng 1 cách chắc chắn nhất.
Khi khách hàng dùng sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình. Ngoài ra, người dùng, khách hàng đăng kí có trách nhiệm thông báo kịp thời cho selaviabayphuquocttc.com về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp và minh oan nhất.

Phạm vi sử dụng thông tin của Selavia Phú Quốc 

selaviabayphuquocttc.com sử dụng thông tin người dùng cung cấp để:
• Cung cấp các dịch vụ đến người dùng, khách hàng .
• Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa người dùng và selaviabayphuquocttc.com
• Ngăn ngừa các hoạt động phá hủy tài khoản của Người dùng, khách hàng hoặc các hoạt động giả mạo.
• Liên lạc và giải quyết với khách hàng trong những trường hợp đặc biệt.
• Không sử dụng thông tin cá nhân của người dùng ngoài mục đích xác nhận và liên hệ có liên quan đến giao dịch tại selaviabayphuquocttc.com.
• selaviabayphuquocttc.com có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân Người dung khi có yêu cầu phù hợp từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Thời gian lưu trữ thông tin của người dùng 

Dữ liệu cá nhân của người dùng sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ hoặc tự người dùng đăng nhập và thực hiện hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân người dùng sẽ được bảo mật trên máy chủ của selaviabayphuquocttc.com.

Phương tiện và công cụ để Khách hàng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu của mình

Khách hàng có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh thông tin cá nhân của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản và chỉnh sửa thông tin cá nhân hoặc yêu cầu Selvia Phú Quốc thực hiện việc này.
Khách hàng có quyền gửi khiếu nại trực tiếp đến trang selaviabayphuquocttc.com về việc lộ thông tin các nhân cho bên thứ ba đến Ban quản trị của selaviabayphuquocttc.com. Khi tiếp nhận những phản hồi này, bên selavia Phú Quốc sẽ xác nhận lại thông tin về khách hàng đó có chính xác không, phải có trách nhiệm trả lời lý do và hướng dẫn Khách hàng khôi phục và bảo mật lại thông tin 1 cách chắc chắn nhanh và nhanh chóng nhất.

Cam kết bảo mật thông tin cá nhân Khách hàng

Thông tin cá nhân của Khách hàng trên trang selaviabayphuquocttc.com được selaviabayphuquocttc.com cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của selaviabayphuquocttc.com. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi Khách hàng chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của Khách hàng đó, trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác. Selavia Phú Quốc cam kết đến khách hàng :
• Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ ba nào cả về thông tin cá nhân, số điện thoại của Khách hàng khi không có sự cho phép hoặc đồng ý từ Khách hàng, trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.
• Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân Khách hàng, người dùng, Selavia Phú Quốc sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho Khách hàng được biết.
• Bảo mật tuyệt đối mọi thông tin giao dịch trực tuyến của Khách hàng bao gồm thông tin hóa đơn, chứng từ kế toán số hóa tại khu vực dữ liệu trung tâm an toàn cấp 1 của Selavia Phú Quốc .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *